Актуально:      Фронтовий щоденник     

Адреси громадських приймалень народного депутата Яроша Д. А.

1.

Адреса громадської приймальні:
Дніпропетровська область, смт.Покровське, вул. Д. Яворницького (К.Маркса), 119
( щодня з 09.00 до 17.00 крім вихідних)

Телефони:
+38 066 305 52 03


2.

Адреса громадської приймальні:
Дніпропетровська область, смт. Межова, вул. Грушевського, 5
( пн, ср, птн з 08.00 до 14.00)

Телефони:
+38 095 898 32 54


3.

Адреса громадської приймальні:
Дніпропетровська область, смт. Васильківка, Партизанська, 150
( щодня з 08.00 до 16.00 крім вихідних)

Телефони:
+38 066 305 48 40


4.

Адреса громадської приймальні:
Дніпропетровська область, смт. Синельнікове, вул. Богми, 3
( щодня з 09.00 до 16.00 крім вихідних)

Телефони:
+38 099 463 04 76


5.

Адреса громадської приймальні:
Дніпропетровська область, смт. Петропавлівка, вул. Леніна, 21
( щодня з 09.00 до 17.00 крім вихідних)

Телефони:
+38 066 305 52 00


6.

Адреса громадської приймальні:
м. Львів, площа Міцкевича,8, 4 поверх
( щодня з 09.30 до 17.30 крім вихідних)

Телефони:
+38 068 916 99 71


7.

Адреса громадської приймальні:
м. Дніпро, проспект Д. Яворницького (К.Маркса), 71, оф. 309
(вівторок, четвер з 09.00 до 17.00)

Телефони:
+38 067 378 58 10

Для листів
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У комітеті ВР Украіни контактні дані:
Тел: (044) 255-34-03
Ел. пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сторінка громадської приймальні Дмитра Яроша у ФБ

Закон України "Про статус народного депутата України"

Стаття 16. Право народного депутата України на депутатське звернення
1. Народний депутат має право на депутатське звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, об'єднань громадян з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю, і брати участь у розгляді порушених ним питань.
Депутатське звернення - викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції.
2. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення, зобов'язані протягом 10 днів з моменту його одержання розглянути і дати письмову відповідь.
У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання.
Депутатське звернення до правоохоронного органу або його посадової особи може бути розглянуто регіональним підрозділом цього органу, до компетенції якого безпосередньо належить вирішення порушених народним депутатом питань.
Керівник регіонального підрозділу зобов'язаний надати відповідь народному депутату з дотриманням строків, визначених цією статтею.
3. Народний депутат, який направив звернення, може бути присутнім при його розгляді, про що він повідомляє відповідний орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення. Посадова особа, відповідальна за розгляд звернення народного депутата, зобов'язана завчасно, але не пізніше ніж за день повідомити народного депутата про час і місце розгляду звернення.
4. Вмотивована відповідь на депутатське звернення повинна бути надіслана народному депутату не пізніш як на другий день після розгляду звернення. Відповідь надається в обов'язковому порядку і безпосередньо тим органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, до якого було направлено звернення, за підписом його керівника чи посадової особи, керівником підприємства, установи та організації, об'єднання громадян, крім випадків, установлених цим Законом.

Закон України "Про звернення громадян"

Стаття 5. Вимоги до звернення
Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.
• Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).
• Звернення може бути усним чи письмовим.
• Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.
• Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).
• У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
• Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню
Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Теги: Блог Дмитра Яроша