Мистецтво війни

Захоплення об’єктів у населених пунктах

Дана тактична ситуація є нехарактерною і передбачає зустрічне одночасне захоплення об'єкту складної внутрішньої структури рівними обмеженими силами протиборчих сторін. Ситуація характеризується дуже високою динамікою розвитку. Можливий сценарій: протидія рекогносцирувальних груп чисельністю до взводу при спробі оволодіння головним ключовим об'єктом на території населеного пункту, що раніше знаходився в нейтральній зоні.

Тут і далі поняття "ключовий" передбачає пункт, що дає можливості розвитку наступальних дій і (або) ефективної оборони, або якісного контролю над прилеглою територією і стратегічно важливими напрямами. Тактична оцінка ситуації проводитися в рамках загальної концепції збройної протидії силами стандартних стрілецьких підрозділів на території населених пунктів.

Для даної тактичної ситуації дотримуються всі загальні правила ведення бойових дій силами стрілецьких підрозділів.

В цілому операція ділитися на наступні етапи:

 1. просування і захоплення ключових пунктів об'єкту;
 2. перегрупування сил і утримання зайнятих раніше позицій;
 3. оволодіння ключовими пунктами об'єкту, зайнятими супротивником;
 4. остаточне захоплення об'єкту в повному об'ємі – зачистка;
 5. перегрупування сил для утримання об'єкту;
 6. забезпечення раннього попередження і формування зовнішнього периметра оборони об'єкту.

Протягом всієї операції важливо зберігати високий темп просування підрозділу в цілому. При наближенні до об'єкту захоплення використовуються природні укриття рельєфу. Просування здійснюється групами, по черзі, в режимі "переміщення – підтримка – переміщення". Досягши безпосереднього об'єкту підрозділ розділяється на групи, які приступають до виконання завдань, поставлених раніше командиром підрозділу. Після проникнення в будівлю авангардні групи продовжують просування до контакту з супротивником, після чого закріплюються на найближчій зручній позиції. Частина підрозділу залишається зовні, як резерв, здійснюючи спостереження і зовнішнє прикриття.

У разі наявності у складі підрозділу кулеметного і (або) снайперського розрахунку, до моменту проникнення в будівлю вони висуваються на флангову позицію, що забезпечує задовільний сектор обстрілу з кута 45-60 градусів до напряму руху.

Протягом першого етапу використання ручних гранат в будівлі вимагає особливої уваги. Складна внутрішня структура об'єкту декілька знижує ефективність використання гранати і накладає підвищені вимоги до точності кидка особливо у випадках застосування знизу-вгору на сходових прольотах, у віконні отвори верхніх поверхів і т.д. Також слід пам'ятати про велику вірогідність враження супротивником у момент кидка. У деяких випадках використання ручних гранат може бути ефективним використання рикошетів. Слід враховувати характеристики матеріалів внутрішніх приміщень і внутрішню структуру будівлі, щоб уникнути виникнення пожеж і враження особового складу в результаті можливих руйнувань унаслідок застосування гранат.

Застосування засобів задимлення однаково утрудняє дію обох сторін, проте, в окремих випадках може бути використано для зниження ефективності зовнішнього вогняного прикриття супротивника.

Основні чинники, що впливають на розвиток ситуації:

 1. зв'язок усередині підрозділу;
 2. ступінь інформаційного забезпечення (плани будівлі, сили супротивника);
 3. координація дій частин підрозділу;
 4. ступінь забезпеченості боєприпасами;
 5. час доби і погодні умови.

Специфіка дій в значній мірі обумовлена внутрішньою структурою об'єкту. Так, наприклад, при захопленні адміністративних будівель різного призначення потрібно використовувати інші тактичні прийоми у порівнянні з діями в житлових багатоповерхових комплексах.

При діях усередині приміщень слід враховувати значне падіння ефективності використання стрілецької зброї, як окремої одиниці особового складу, так і всього підрозділу. Це пов'язано з тим, що дії ведуться в умовах обмеженої видимості і дальності враження, що вимагає швидшої реакції на появу цілі та зменшує час, відведений на постріл. Дія цього чинника справедлива для обох протиборчих сторін. Для прикладу – час перетину коридору шириною 2 метри складає менше 1 секунди. Для ураження такої цілі на дистанції 7-10 метрів, потрібний спеціально тренований навик стрільби з попередженням. Вірогідність ураження цілі украй низька і малочутлива до збільшення щільності вогню за рахунок участі додаткових одиниць стрілецької зброї. Все вищевикладене справедливе для ураження цілей при перетині будь-яких вузьких просторів, зокрема віконних і дверних отворів, люків і т.д. У загальній сумі вогневої дії стрілецької зброї підрозділу зростає частка превентивного і загороджувального вогню. Наслідком цього є значне збільшення витрати боєприпасів.

В процесі другого етапу операції підрозділ розбивається на групи, які реалізують ланцюжки специфічних завдань з різним пріоритетом. Черговість виконання визначається втратами, понесеними в ході операції і ступенем важливості виконання основного завдання. Наприклад, для групи з 4 чоловік, що реалізовує заплановане захоплення наміченого пункту об'єкту, втрата половини складу означає негайне припинення просування, відхід до зручної найближчої позиції і організацію локальної оборони. Завданням підрозділу є в цьому випадку максимум – захоплення і утримання ключового пункту, мінімум – забезпечення безпеки динамічного периметра операції, що проводиться, від просування супротивника з даного напряму. В тому випадку, якщо групі вдається захопити ключовий пункт і забезпечити його безпеку з некритичними втратами, група може переходити до вирішення другорядної задачі, продовжуючи забезпечувати безпеку ключового пункту.

В рамках даної тактичної ситуації максимальна ефективність дій групи досягається при чисельності 4 людини. Подальше збільшення чисельності веде до дублювання функцій, і збільшення вірогідності виконання поставленого завдання навіть при значніших втратах групи. Підвищена концентрація може бути застосована відносно особливо важливих напрямів атаки. У складі підрозділу слід також виділити спеціальну групу, яка візьме на себе забезпечення першої допомоги важко пораненим, транспортування їх із зон активних дій, охорону пункту, виділеного для їх розміщення.

На всіх етапах операції надійний зв'язок є основним чинником успішної координації дій частин підрозділу. За відсутності можливості забезпечити зв'язок групи починають діяти на свій розсуд, міняючи пріоритети цілей до захоплення і напрям просування. Виникає ситуація коли дії на одних напрямах багато разів дублюються, тоді як інші повністю позбавлені прикриття. Це може привести до важких втрат і перешкодити успішному завершенню операції. Тому одним з основних завдань, що стоїть перед командиром, є забезпечення зв'язку усередині підрозділу.

Існує тенденція, що виражається в прагненні сторін опанувати найбільш піднесену позицію об'єкту – дах.

Оволодіння дахом будівлі не забезпечує переваги в наступних випадках:

 1. коли доступ на дах здійснюється більш ніж з однієї точки (наявність сходів, горищних вікон і т.д.);
 2. дах об'єкту має будь-який не плоский рельєф;
 3. коли будівля не є пануючою по висоті;
 4. за відсутності необхідності у вогневій підтримці дружніх підрозділів в радіусі упевненого враження стрілецькою зброєю, яка є в розпорядженні.

За наявності якої-небудь одної або комбінації цих умов дах не є ключовим пунктом і є тактичною пасткою. Захоплення даху в цьому випадку може привести до блокування і подальшого знищення групи, що виконує це завдання, зменшенню концентрації сил на важливих напрямах і, в цілому, до кількісної переваги супротивника.

Захоплення підвальних приміщень виправдане, якщо вони мають багато виходів усередині об'єкту і (або) є складною багатоярусною спорудою. Група супротивника, що захопила підвальні приміщення такого типу повинна бути негайно блокована або, що краще, знищена. Інакше, нечисленна група супротивника може відволікати значні сили, імітуючи спроби прориву через підвальні виходи по всій захопленій ділянці об'єкту. У об'єктах з порушеним електропостачанням підвальні приміщення є зручною позицією для організації засідок. Сторона позбавлена, через великі втрати, можливості продовжувати активні дії, але яка контролює підвальні приміщення за наявності необхідних ресурсів, часу, спорядження і, що володіє шляхами відходу, здатна знищити об'єкт шляхом дистанційного підриву.

У деяких випадках бойові дії усередині об'єкту можуть прийняти позиційний характер. При виникненні подібної ситуації може бути ефективною атака ззовні частини об'єкту, зайнятої супротивником. Навіть якщо дії тих, що атакують не досягнуть прямого ефекту, вони відвернуть увагу супротивника від ситуації усередині об'єкту.

При невідкладній необхідності проведення операції в нічних умовах ефективнішим є використання тільки двох невеликих груп оснащених приладами нічного бачення і безшумної стрільби.