Подруга Єва / Friend Eva

Подруга Єва / Friend Eva

Пірковська (Зелинська) Олена Болеславівна

Подруга Єва

28.05.1974 – 15.08.2015

Керівник відділу догляду, турботи та реабілітації у медичному управлінні ДУК Госпітальєри

Керівник реабілітаційного центру Госпітальєри.

"Все життя я намагаюсь бути там, де я маю можливість допомагати людям, людям, які тої допомоги потребують, які в певний період часу є безпомічними." – так в своєму інтерв'ю говорила подруга Єва. Саме цим вона й займалась. Саме такою її знають всі ті, кому вона допомогла за своє коротке життя.

До війни Олена була керівником благодійної організації "Ніка Київ", яка займається допомогою споживачам наркотиків, ВІЛ позитивним людям. Експерт, тренер з профілактики передозування, консультант з профілактики наркоманії.

Відзняла учбовий фільм- тренінг по заявці міжнародного альянсу ВІЛ Снід в Україні для нових проектів. В Україні і в Єропі була однією з перших, єдиною, хто довгий час займався проблемами споживачів наркотику дезоморфін. Проводила консультації британському аташе, журналістам, поліції щодо зменшення ризиків інфікування споживачів в Британії. Олена говорила : захищаю права людей, тому що не всі люди є наркоманами але всі наркомани є люди. Не хворі люди мають сидіти в тюрмі, а ті, хто продає їм той наркотик і той, хто це кришує.

"Дякуючи цій людині я живу" – так про Олену пишуть її пацієнти…

На жаль серце Олени перестало битись 15 серпня 2015р. Ми втратили ангела. Бог забирає кращих.


Olena Pirkovska (Zelunska)

Friend Eva

28.05.1974 – 15.08.2015

The Head of care and rehabilitation department at the UVC Hospitallers medical management service.

The Head of the “Hospitallers” rehabilitation center .

"All my life I’m trying to be at the places where I can be usful and help for those who need my assistance, for those people who are helpless in certain period of time." – friend Eva said in her interview. And she did so. All the people she helped once remembers her as their saviour.

Before the war Olena was the Head of "Nika Kyiv" charity organization, which helps drug addicted and HIV positive people. Also she was a good expert and Overdose Prevention coach, Drug Addiction Prevention consultant.

She filmed an educational training movie on the application of international HIV AIDS Alliance in Ukraine specialy for its new projects. She was one of the first and the only who dealt with the problem of desomorphine drug users in Ukraine and Europe. Consulted British attache, journalists and police on the matter on reducing infection risks to consumers in Great Britain.

Olena said:.“I defend people's rights because not all the humans are drug addicted but all drug addicted are humans. And not the sick people must be put in to jail but those who sell them the drugs and those who provide "cover" for such business..”.

"Because of Olena I’m alive" – her patients say.

Unfortunately Olena’s heart stopped beating on august 15, 2015.

We lost an angel. God take away the best.